PROPOZYCJE ZESTAWÓW MATURALNYCH NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY.doc