ActivePresenter Professional Edition 6.1.0 x32-x64 PL Crack.zip

Komercyjna wersja programu do tworzenia prezentacji, poradników i screencastów. Jest to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi w swojej kategorii tematycznej - wyróżnia się pokaźną liczbą funkcji przy jednoczesnym zachowaniu prostoty obsługi i przejrzystości działania. Prezentacje stworzone w programie mogą zostać bezproblemowo zapisane w postaci obrazów (JPEG, PNG) lub plików wideo (WMV, AVI, MPEG4, WebM). Główne cechy programu: - edytor prezentacji, oparty na w pełni funkcjonalnej osi czasu (przesuwanie, blokowanie, ukrywanie, przycinanie, dzielenie ścieżek; zapętlanie odtwarzania; wstawianie pustych klatek itd.) - rejestrator audio, - dwa tryby rejestrowania obrazu (inteligentne przechwytywanie, nagrywanie pełnego ruchu), - dwa tryby widoku slajdów (miniatury i tytuły), - wygodne tworzenie nowych profili nagrywania - wystarczy wypełnić odpowiednie pola (nazwa, opis, typ, liczba klatek na sekundę, kodek wideo, ustawienia audio, parametry wyświetlania kursora i adnotacji, klawisze skrótów), - edycja właściwości projektu (kolor tła, hasło dostępu, prawa autorskie), - kilka predefiniowanych profili nagrywania, - automatyczna kalibracja wejścia audio, - rozmaite narzędzia do interakcji z użytkownikiem (pole tekstowe, naciśnięcie klawisza, najechanie lub kliknięcie kursorem myszy, prawda/fałsz, pytanie wielokrotnego wyboru, esej, pole odpowiedzi, sekwencja), - rozbudowane możliwości tworzenia adnotacji (kilkanaście kształtów, napisy, podświetlenie, światło punktowe, ścieżka kursora, powiększenie z kadrowaniem, napisy czasowe, kontrola interakcji, zrzut ekranu, obraz, ścieżka dźwiękowa, wideo), - kilka sposobów definiowania slajdów, - automatyczne kadrowanie obrazu, - inspektor właściwości, pozwalający na modyfikowanie wszystkich atrybutów zaznaczonych obiektów, - możliwość dostosowania parametrów wyświetlania interakcji i adnotacji do własnych potrzeb (domyślny rozmiar, właściwości czcionki, efekty, kształt, styl, standardowe działanie), - wbudowany edytor graficzny, - płynne przejścia pomiędzy slajdami, - lista stylów bazowych z możliwością dodawania własnych pozycji, - zmienianie stylu obiektów w trybie wsadowym, - optymalizacja projektów (usuwanie niepotrzebnych zasobów), - konwersja napisów czasowych na ścieżki audio przy wykorzystaniu syntezatora mowy, - tworzenie kopii zapasowych projektów, - generowanie auto-adnotacji, - wbudowany edytor skrótów klawiaturowych, - zapis projektów, w celu późniejszego ich wykorzystania, - cofanie i powtarzanie operacji, - eksport do formatu SCORM w wersjach 1.2 oraz 2004, - zintegrowany dziennik zdarzeń. homepage: https://atomisystems.com/activepresenter/ Screeny: http://files.tinypic.pl/i/00891/f0w362cs6i9i.png http://pics.tinypic.pl/i/00891/t6pj3xc6jpgu.png